13
Oca

YouTube ve Vimeo Ekran Görüntüsü Alma


Video Ekran Görüntüsü

youtube ve vimeo videolarınızın ekran resimlerini kendi sistemleriniz kullanabilir ve bu sayede kaydedebilirsiniz

/* Youtube Ekran Görüntüsü */
	function video_thumbnail_url($url){
		if(!filter_var($url, FILTER_VALIDATE_URL)){
			return false;
		}
		$domain=parse_url($url,PHP_URL_HOST);
			
			if($domain=='www.youtube.com' OR $domain=='youtube.com') 
			{
				if($querystring=parse_url($url,PHP_URL_QUERY))
				{   
					parse_str($querystring);
					if(!empty($v)) return "http://img.youtube.com/vi/$v/hqdefault.jpg";
					else return false;
				}
				else return false;
			}
			elseif($domain == 'youtu.be')
			{
				$v= str_replace('/','', parse_url($url, PHP_URL_PATH));
				return (empty($v)) ? false : "http://img.youtube.com/vi/$v/hqdefault.jpg" ;
			}
		
		else if($domain=='www.vimeo.com' OR $domain=='vimeo.com'){ 
		
			preg_match(
				'/\/\/(www\.)?vimeo.com\/(\d+)($|\/)/',
				$url,
				$matches
			);
						
			 
			$imgid = $matches[2];
			$hash = unserialize(file_get_contents("http://vimeo.com/api/v2/video/$imgid.php"));
				return $hash[0]['thumbnail_large']; 
		
		}
		
		else
		return false;
	}

Kullanımı ise :
video_thumbnail_url("http://www.youtube.com/watch?v=kfzqUsGMHE0");


blog author image
Kapital Medya Hizmetleri A.Ş
Sofware Developer
Web Yazılım Geliştirme